1.    Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir.
2.    Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Kuruluşu’na başvuru yapılır.
3.    Bakanlık Yetkili Kuruluşunun binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporunu hazırlar.
4.    Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Yetkili Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur
5.    Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporu Onayını tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir.
6.    Bakanlık Onay yazısının size tebliğinden sonra binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır.
7.    Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.
8.    Eski Binanızın yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık onayı ile Kentsel Dönüşüm Kredisi olanaklarından yararlanılabilir.
9.    Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Onayı ile Kira yardımından yararlanılabilir.
10.Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
11.Binanın yeniden İnşaat ve Güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip UMUL İNŞAAT tarafından gerçekleştirilir.
12.Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediye’den (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) iskânlı tapularınız  alınır.